บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด

Arun Chaiseri Consulting Engineers Company Limited.

Past Experiences

ศูนย์กระจายสินค้า RDC SR (สุราษฎร์ธานี)

เจ้าของโครงการ: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2551

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2553

MJ6 Building, Marigot Jewellery (Thailand) Co., Ltd.

เจ้าของโครงการ: Marigot Jewellery (Thailand) Co., Ltd.

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2552

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2554

ศูนย์กระจายสินค้า RDC KK - ขอนแก่น

เจ้าของโครงการ: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2552

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2553

ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC KK (ขอนแก่น)

เจ้าของโครงการ: บริษัท ซี.พี. ออยล์ จำกัด (มหาชน)

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2551

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2553

Paper Machine 3 Project (Converting Plant)

เจ้าของโครงการ: บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ เปเปอร์ จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2550

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2553

โรงงานไมเนอร์ แดรี่ ส่วนขยาย เฟส 3

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2550

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2551

โรงงานไมเนอร์ แดรี่ ส่วนขยาย เฟส 2

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2550

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2551

อาคาร Canteen โรงงาน ไมเนอร์ แดรี่

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2550

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2551

ดีเอชแอล สุวรรณภูมิ เซอร์วิส เซนเตอร์

เจ้าของโครงการ: บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2549

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2550

โรงงานผลิตกระดาษ เอลีท คราฟท์ เปเปอร์

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2548

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2549

Unisia Jecs (Thailand) Phase 3-4 Factory

เจ้าของโครงการ: Unisia Jecs (Thailand) Co., Ltd

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2548

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2549

โครงการปรับปรุงอาคารคลังสินค้าและศูนย์บริการลูกค้า ถนนพระราม 3

เจ้าของโครงการ: บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2546

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2546

SUS - Cold Rolling Mill Complex

เจ้าของโครงการ: บริษัท สยาม ยูไนเต็ด สตีล (1995) จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2539

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2541

โรงงานคาร์เนชั่น

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2525

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2534

บริษัท แอ็ดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ: บริษัท แอ็ดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2527

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2531

โรงงาน บริษัท ไทย ซี อาร์ ที จำกัด

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไทย ซี อาร์ ที จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2530

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2530

มอนซานโต เคมิคอล

เจ้าของโครงการ: บริษัท มอนซานโต เคมีคอล จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2528

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2530

โรงงาน มอคโคน่า

เจ้าของโครงการ: บริษัท สยามโคน่า จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2528

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2528

บริษัท โตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ: บริษัท โตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2527

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2528

อาคารโรงงานและสำนักงานบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ: บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2526

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2528