บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด

Arun Chaiseri Consulting Engineers Company Limited.

Project and Construction Management

Past Experiences

อาคารคลังสินค้า A4

เจ้าของโครงการ: บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2553

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2554

อาคารคลังสินค้าและศูนย์บริการลูกค้า DHL ถนนพระราม 3

เจ้าของโครงการ: บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริหารควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2553

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2554

MJ6 Building, Marigot Jewellery (Thailand) Co., Ltd.

เจ้าของโครงการ: บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: ออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง / โยธา วิศวกรรมงานระบบ และบริหารควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2552

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2554

ศูนย์กระจายสินค้า RDC KK - ขอนแก่น

เจ้าของโครงการ: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: ออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง/โยธา วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร และบริหารควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2552

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2553

ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น (CDC KK)

เจ้าของโครงการ: บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: งานออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมงานระบบ และบริหารควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2552

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2553

อาคารคลังสินค้าและอาคารอำนวยความสะดวก

เจ้าของโครงการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็น.บราเดอร์

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2551

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2553

Paper Machine 3 Project (Converting Plant)

เจ้าของโครงการ: บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ เปเปอร์ จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: ออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้างและระบบประกอบอาคาร บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2550

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2553

โรงงงาน บริษัท ยาอินไทย

เจ้าของโครงการ: บริษัท ยาอินไทย จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริการและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2552

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2552

ส่วนขยายโรงงาน ซี และ ดี บจก. ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของโครงการ: บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2548

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2552

ปรับปรุงโรงงานไมเนอร์ แดรี่ เฟส 3

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: ออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมงานระบบ และบริหารควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2550

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2551

อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน - นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

เจ้าของโครงการ: บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริหารและควบคุมการก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2550

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2551

ดัดแปลงอาคารเก็บวัตถุดิบ โรงงาน บริษัท ไมเนอร์แดรี่ จำกัด

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไมเนอร์แดรี่ จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2550

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2551

โครงการ Capacity Expansion โรงงาน บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2549

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2550

ดีเอชแอล สุวรรณภูมิ เซอร์วิส เซนเตอร์

เจ้าของโครงการ: บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน / ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ / บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2549

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2550

โชว์รูมรถยนต์อีซูซุ ถ.สุขุมวิท 65

เจ้าของโครงการ: บริษัท อีซูซุ วี มอเตอร์ จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2548

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2549

โรงงานกระดาษ เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จ.สระแก้ว

เจ้าของโครงการ: บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2547

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2549

โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์เลกซัส

เจ้าของโครงการ: บริษัท เลคซัส ออโตซิตี้ จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: ออกแบบวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2548

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2548

โรงงานส่วนขยาย บจก. ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เจ้าของโครงการ: บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2548

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2548

โครงการปรับปรุงอาคารคลังสินค้าและศูนย์บริการลูกค้า ถนนพระราม 3 (DHL SLM/Rama III Service Centre)

เจ้าของโครงการ: บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2546

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2546

SUS-Cold Rolling Mill Complex

เจ้าของโครงการ: บริษัท สยาม ยูไนเต็ด สตีล (1995) จำกัด

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง: ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างและระบบประกอบอาคาร บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ปีที่เริ่มดำเนินการ: 2539

ปีที่ก่อสร้างเสร็จ: 2541